Skip to main content

HSEQ - BEZPEČNOST PRÁCE, ZDRAVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KVALITA

Neseme odpovědnost za zaměstnance, zákazníky, společnost a životní prostředí. Z toho důvodu jsou  nejdůležitějšími tématy zdraví, bezpečnosti práce, životního prostředí a kvality. Odpovědná činnost,  aktivní zapojení všech zaměstnanců a otevřený dialog jsou základními požadavky na společný úspěch. Řízení HSEQ je zodpovědné za implementaci příslušných zásad a podporuje vnímání odpovědnosti firem vůči zákazníkům, zaměstnancům a společnosti. HSEQ je součástí celopodnikového řízení rizik. Naše systémy HSEQ jsou certifikovány v mnoha obchodních jednotkách podle OHSAS 18001 a ISO 9001 a 14001. 

H / Health - Zdraví

Naší prioritou je integrita a zdraví zaměstnanců a třetích stran pro společnost Bilfinger. Cílem našeho úsilí ke zvýšení bezpečnosti jsou tzv. nulové nehody. 

S / Safety - Bezpečnost

Bezpečnost všech zaměstnanců a odpovědnost každého jednotlivce k sobě a společnosti jsou jednou z priorit naší kultury.  Naši zaměstnanci jsou opakovaně informováni  o bezpečnostních opatřeních. Bilfinger Euromont pravidelně provádí školení cílená k předcházení nehodám obecně. Jsou platná pro všechny zaměstnance a manažery.  

E / Enviroment - Životní prostředí

Péče o životní prostředí pro nás znamená odpovědné jednání ve všech našich obchodních procesech. Snažíme se, aby naše podnikatelské činnosti snižovaly negativní dopady na životní prostředí. Naše systémy řízení podporují a kontrolují všechny procesy nezbytné pro ochranu zdrojů, s cílem rozvoje energetické účinnosti. 

Q / Quality - Kvalita

Ručíme za kvalitu své práce s příslušnými bezpečnostními a monitorovacími opatřeními, řízením kvality v našich provozních divizích, proškolením a vzděláváním všech zaměstnanců.