Skip to main content

Etický kodex

SPOLEČNOST ZŘÍDILA COMPLIANCE SYSTEM K ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ MORÁLNÍCH A ETICKÝCH ZÁSAD A POSTUPŮ V SOULADU S PRÁVEM 

Společnost Bifinger je přední světový poskytovatel průmyslových služeb. Působení v mezinárodním měřítku s sebou také nese globální zodpovědnost. Základem naší podnikové kultury je poctivost.  Společnost Bilfinger SE usiluje o porozumění a poctivost v podnikání a v tomto směru informuje a vzdělává své zaměstnance, a poskytuje jim potřebnou podporu. Etický kodex shrnuje základní principy a pravidla, která platí pro všechny zaměstnance i manažery společnosti Bilfinger . Zodpovědný postoj v oblastech našich hodnot, zákazníků, podniku, kolegů, životního prostředí a společnosti vyžadujeme od všech zaměstnanců společnosti.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI BILFINGER ke stažení

 

 

Nikdy neslevíme z nároků na poctivé jednání a bezpečnost

Tisk