Skip to main content

Bilfinger Euromont a.s.

patří mezi společnosti poskytující služby v segmentu údržby, úprav a provozu v regionu kontinentální Evropy:

E&M - Engineering and Maintenance

Rozsah našich servisních služeb pokrývá celý životní cyklus průmyslového závodu. Od uvedení do provozu až po vylepšení údržby a efektivnosti, stejně jako rozšíření, přestavbu nebo zarážku: pomocí našich služeb jsme schopni poradit, doprovázet a podporovat své zákazníky v rámci celého řetězce hodnot díky naším rozsáhlým zkušenostem a svědomitém provádění služeb.  

Bilfinger je jedním z mála poskytovatelů na trhu, který je schopen poskytovat národní i mezinárodní zákaznické servisní služby po celou dobu životnosti průmyslového závodu. Naše služby zahrnují údržbářské inženýrství a poradenství, plánování a provádění údržbových opatření ve všech klíčových oblastech, koordinaci subdodavatelů, plánování a provádění změn, jakož i monitorování stavu.  Náš koncept údržby Bilfinger , který se skládá ze 16 modulů a více než 30 metod a nástrojů údržby, zajišťuje jednotné řízení bezpečnosti a kvality nejvyšších standardů.

V kontinentální Evropě podporujeme zákazníky v chemickém a petrochemickém průmyslu a metalurgii , stejně jako v odvětví energetiky a veřejných služeb.

Služby BILFINGER SE v tomto regionu zahrnují komplexní servisní služby, obraty, servisní služby, konzultace, řízení projektů a inženýrské služby. Poskytujeme také vybavení, kompletní servis pro vše potřebné k vybavení staveniště a servisu laboratorního vybavení. Máme dlouhé a pevně zakořeněné vztahy se zákazníky, pro které poskytujeme služby přizpůsobené na míru.

Gerald Pilotto

Výkonný prezident
E&M kontinentální Evropa

Služby BILFINGER v tomto regionu zahrnují komplexní servisní služby, obraty, servisní služby, konzultace, řízení projektů a inženýrské služby. Poskytujeme také vybavení, kompletní servis pro vše potřebné k vybavení staveniště a servisu laboratorního vybavení. Máme dlouhé a pevně zakořeněné vztahy se zákazníky, pro které poskytujeme služby na míru přizpůsobené.

Tisk