Skip to main content

Firemní historie

V roce 1992 byla založena společnost s ručením omezeným Euromont. Původně byla zaměřena na izolace a nátěry, brzy však své aktivity rozšířila o činnosti v oblasti údržbářských a montážních prací strojních i elektro. Vzhledem k rychlému růstu pak v roce 1995 došlo ke změně právní subjektivity i názvu na EUROMONT GROUP a.s. Poté se společnost rozrostla až na dnešních 8 výrobních divizí a dceřinou společnost. Zaměstnává cca 370 pracovníků, dosahuje obratu 700-800 miliónů Kč a je jedním z hlavních dodavatelů komplexních průmyslových služeb v České republice.

Firmě se postupně podařilo získat klíčové dlouhodobé kontrakty – od roku 1993 provádí elektroúdržbu energetických a rozvodných zařízení v akciové společnosti CHEMOPETROL Litvínov (dnes UNIPETROL RPA, s.r.o.), od 1996 mechanickou údržbu technologických zařízení v rafinérii Litvínov a od 2004 též v rafinérii Kralupy nad Vltavou (obě rafinérie provozuje UNIPETROL RPA, s.r.o.). Nejvýznamnější zakázkou v dosavadní historii firmy byla realizace komplexní technologické odstávky v rafinérii Litvínov v roce 2007 – z pozice generálního dodavatele jsme koordinovali činnost cca 2500 pracovníků od desítek různých subdodavatelů.

V roce 2005 vstoupil do společnosti nový nadnárodní vlastník – investiční společnost Rheinhold & Mahla AG se sídlem v Mnichově (nejdříve jako majoritní akcionář, od 2010 jako stoprocentní vlastník). Nový majitel náležel již od roku 2001 do holdingu Bilfinger Berger AG, soustředil se na akvizici a řízení firem především z oblasti údržby – a EUROMONT GROUP a.s. svým portfoliem činností perfektně zapadl do jeho strategických záměrů. Postupnou reorganizací holdingových struktur došlo pak ke změně jeho jména i právní subjektivity (naposledy od 2011 Bilfinger Industrial Services GmbH). Od 1.1.2014 pak dochází k završení reorganizačního a integračního procesu – přímé vlastnictví přechází na BILFINGER SE se sídlem v Mannheimu (SRN). Tento nadnárodní holding se rychle rozvíjí a v současnosti zahrnuje již cca 620 společností z celého světa. V roce 2012 dosáhly jím ovládané firmy celkového obratu 8,64 miliard € (asi 223 miliard Kč) a zaměstnávaly dohromady téměř 67 tisíc pracovníků.

EUROMONT GROUP a.s. získal v novém vlastníku zázemí silné skupiny – pozitivně se projevují synergie například v oblasti pojištění, nákupu či řízení pracovního kapitálu. Postupně se spolupráce v rámci holdingu rozvíjí i v oblastech obchodu a technologické spolupráce, zpřístupnily se zahraniční trhy, objevily nové příležitosti, dochází k výměně zkušeností. Oproti tomu získal investor v Euromontu perspektivní společnost, která se v předkrizovém období v letech 2006-2009 vždy umístila v rámci vnitro-holdingové soutěže „The Best of The Year“ na pomyslných stupních vítězů.

Dne 15. 12. 2017 se firma přejmenovala na Bilfinger Euromont a.s.