Skip to main content

Servis a diagnostika čerpadel KSB

Frekvenční analýza rotačních strojů – Co to je?
Pravidelné sledování strojů, jejich vibrací, vyhodnocování vibračních spekter a určování závad.

K čemu je to dobré?
Na základě vyhodnocení vibračních spekter rotačních strojů lze získat přesný přehled o jeho technickém stavu, predikovat pravděpodobné závady a určit zbývající životnost zařízení. Na základě těchto podkladů je možné naplánovat opravu stroje a předejít tak krizovým stavům a neočekávaným haváriím. Opačným případem je zbytečně uspěchaná oprava, kdy se z preventivních důvodů výměňují i ty díly, které by bylo možné ještě bezpečně provozovat a častějším opravám, než by bylo potřeba.

Oba extrémy, jak krizový stav, tak uspěchaná oprava, zvyšují náklady na údržbu stroje. Pomocí vibračních spekter lze tedy určit nejvhodnější okamžik opravy, což se projeví předevšim na nákladech, ale i zvýšené životnosti zařízení.

Neni to moc drahé?
Není. Samozřejmě záleží na množství sledovaných strojů. Pokud někdo má na starosti dvě čerpadla, asi se mu to příliš nevyplatí. Pokud ale má strojů více a náklady na jejich údržbu tvoří nezanedbatelnou položku, potom mu vibrační diagnostika může tyto náklady výrazně snížit, a to tak, že dokáže určit vhodný okamžik opravy.

Ten může nastat při dosažení mezních vibrací určitého elementu, anebo při výskytu většího počtu závad najednou. Nedochází tak k tomu, že se opraví jedna součást, po čase další, a tak náklady rostou a rostou.

Jak to funguje?
Technik přijde k danému stroji se speciálním zařízením — vibrometrem a pomocí snímačů naměří v předem definovaných bodech průběhy vibrací. Ty jsou obvykle ještě tím samým zařízením převedeny použitím tzv. rychlé furierovy transformace (FFT –– fast furier transformation) na frekvenční spektrum, ze kterého se dají vyčíst případné závady.

Přiklad: stroj má poškozené kuličkové ložisko –– na vnějším kroužku je vada. Pokud má ložisko např. 12 kuliček, pak každá kulička, která projde přes toto poškození, způsobí chvění, tedy 12-krát za jednu otáčku. Jsou-li provozní otáčky stroje 1 500 min-1, potom se tato vada projeví ve vibračním spektru jako dvanáctinásobek základních otáček, tj. 12×1500=18 000 min-1 atp.