Skip to main content

Elektroúdržba

Bilfinger Euromont a.s. dlouhodobě od roku 1996 realizuje komplexní elektroúdržbu teplárny T700 (do r. 2010 též dnes již odstavené teplárny T200) a elektrických rozvodných zařízení jednotky energetických služeb (JES, bývalý závod Energetika) firmy UNIPETROL RPA s. r. o. Litvínov (dříve CHEMOPETROL a. s.).

Tato činnost zahrnuje především následující aktivity:

 • Údržba elektrozařízení v rozvodnách nn, vn a vvn
 • Údržba transformátorů vn, vvn
 • Údržba elektromotorů nn, vn
 • Údržba elektroinstalace technologických zařízení
 • Údržba turbogenerátorů v teplárně T700
 • Čištění rozváděčů mokrou metodou CT
 • Kontrola a nastavení mechanických a elektronických ochran
 • Diagnostika (vč. bezdemontážní)
 • Revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Termovizní měření
 • Projekční činnost v oblasti nn a vn

Podobným způsobem realizuje naše firma elektroúdržbu také ve firmách INNO-COMP BOHEMIA, s. r. o. v Litvínově-Záluží a Pražská teplárenská a. s., konkrétně v teplárně Praha-Malešice (zde spolu s údržbou MaR). Ve sklářské firmě AGC Flat Glass Czech, a. s., Teplice pak provádíme nejen údržbu rozvoden, ale zajišťujeme i jejich obsluhu a provoz.