Skip to main content

Mechanická údržba a elektroúdržba

Mechanická údržba

Bilfinger Euromont a.s. dlouhodobě realizuje komplexní údržbu strojních technologických zařízení obou rafinérií akciové společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ – v rafinérii Litvínov od roku 1996, v rafinérii Kralupy nad Vltavou od roku 2004. Od roku 2002 provádíme tento typ údržby také v závodu Etylbenzen, litvínovské provozní jednotce akciové společnosti SYNTHOS Kralupy. Tato služba je poskytována na bázi každodenních požadavků zákazníka, její součástí je také nepřetržitá pohotovost.

Údržba zahrnuje především následující činnosti:

 • Strojní mechanické práce (provozní údržba a opravy technologického zařízení, jako jsou armatury, kolony, reaktory, výměníky, nádoby a nádrže, pece, měřící zařízení aj.)
 • Údržba rotačních strojů (diagnostika, mazání, laserové vyrovnávání, výměna ložisek a mechanických ucpávek apod.)
 • Montáž, demontáž a rekonstrukce izolace průmyslových zařízení (potrubí, tanky a nádrže, armatury a jiné aparáty)
 • Povrchové ochrany (nátěry nebo metalizace včetně otrysku a čištění)
 • Lešení

V rámci údržby realizujeme pro zákazníky také:

 • Pravidelné kratší plánované odstávky jednotlivých provozů nebo jejich částí
 • Neplánované odstávky (v důsledku havárií nebo poruch)

Uvedené typy odstávek realizujeme pro výrobní jednotky:

 • Jednotlivé úseky destilace
 • Vysokotlaké komory K5, K6, K11 a K12
 • VBU (visbreaker)
 • PSP (Příprava surovin pro Petrochemii)
 • BBU Oxidace asfaltů
 • Tankoviště
 • Vnější nadzemní rozvody

 

Elektroúdržba

Bilfinger Euromont a.s. dlouhodobě od roku 1996 realizuje komplexní elektroúdržbu teplárny T700 (do r. 2010 též dnes již odstavené teplárny T200) a elektrických rozvodných zařízení jednotky energetických služeb (JES, bývalý závod Energetika) firmy UNIPETROL RPA s. r. o. Litvínov (dříve CHEMOPETROL a. s.).

Tato činnost zahrnuje především následující aktivity:

 • Údržba elektrozařízení v rozvodnách nn, vn a vvn
 • Údržba transformátorů vn, vvn
 • Údržba elektromotorů nn, vn
 • Údržba elektroinstalace technologických zařízení
 • Údržba turbogenerátorů v teplárně T700
 • Čištění rozváděčů mokrou metodou CT
 • Kontrola a nastavení mechanických a elektronických ochran
 • Diagnostika (vč. bezdemontážní)
 • Revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Termovizní měření
 • Projekční činnost v oblasti nn a vn

Podobným způsobem realizuje naše firma elektroúdržbu také ve firmách INNO-COMP BOHEMIA, s. r. o. v Litvínově-Záluží a Pražská teplárenská a. s., konkrétně v teplárně Praha-Malešice (zde spolu s údržbou MaR). Ve sklářské firmě AGC Flat Glass Czech, a. s., Teplice pak provádíme nejen údržbu rozvoden, ale zajišťujeme i jejich obsluhu a provoz.

BMC - Koncept údržby Bilfinger

... prvotřídní údržba vašich zařízení...

"Jako přední poskytovatel průmyslových služeb je Bilfinger logickým partnerem údržby mnoha známých společností. Abychom zajistili, že všichni zákazníci budou mít stejný užitek z našich služeb, shromáždili jsme a pečlivě strukturovali komplexní odborné znalosti, které jsme získali během několika desetiletí. Výsledkem je koncept, který je v oboru jedinečný: koncept údržby Bilfinger (BMC). Tento komplexní přístup je rozdělen do 16 modulů a je založen na zkušenostech a znalostech z více než 400 analýz údržby a více než 100 stávajících dohodách o partnerství. Je přesně přizpůsoben individuálním požadavkům zákazníka a má dva cíle: Zvýšení spolehlivosti zařízení a současně optimalizace nákladů na údržbu."

Základní princip BMC je jednoduchý

Údržbu chápeme jako integrované spojení v hodnotovém řetězci a v této oblasti máme několik tisíc techniků, a kvalifikovaných pracovníků. Pro zákazníka to znamená komplexní odborné znalosti v kombinaci s vysokou mírou flexibility. Protože v době, kdy je třeba provádět méně úkonů údržby nebo oprav, můžeme zaměstnancům přiřadit jiné objednávky a flexibilní fixní náklady. Současně naše řešení zajišťují inteligentní údržbu zákazníka. Jsme schopni předem identifikovat potenciální poruchy, vyhodnotit je z hlediska rizika a proaktivně zahájit odpovídající opatření. To nejen šetří peníze, ale i čas. Také v tomto ohledu využíváme naše znalosti v oblasti digitálních řešení. Díky novým technologiím lze chyby předvídat snadněji. V rámci BMC existují také moduly pro bezpečnost a kvalitu.

Jak se stát partnerem BMC

Partnerství BMC začíná analýzou údržby Bilfinger (BMA). Analýza je založená na dotazníku, který identifikujeme možnosti zlepšení. Poradcem při analýze jsou obvykle zaměstnanci a vedoucí pracovníci z oblasti údržby, nákupu, inženýrství a výroby. Výsledky vyhodnotíme našim zákazníkům formou tzv. Pavoukových diagramů. Tyto diagramy jasně poukazují na možnosti zlepšení. Současně provádíme peněžní hodnocení potenciálů.

Bilfinger má potenciál ke zlepšení v každé průmyslové továrně. Pokud byste chtěli zjistit efektivitu BMC, stačí se zúčastnit našeho radaru údržby. Analýza vám poskytne rychlý a stručný přehled o stavu údržby a souvisejících procesů zdarma, což vám umožní jednoduše odhalit úsporný potenciál skrytý ve vaší údržbě. A my se postaráme další provedení.

Tisk