Skip to main content

Práce elektro

Bilfinger Euromont a.s. 2007 a 2011 realizoval technologické odstávky elektrozařízení firmy UNIPETROL RPA s. r. o. Litvínov (dříve CHEMOPETROL a. s.).

Konkrétní prováděné činnosti:

 • Opravy elektrozařízení (kabelové rozvody, místní rozvodny a rozvaděče, osvětlení, ovládací a silové obvody technologie) v rámci odstávky technologických celků
 • Opravy rozvaděčů a vypínačů v rozvodnách nn, vn a vvn
 • Opravy transformátorů vn, vvn
 • Opravy elektromotorů nn, vn
 • Opravy elektroinstalace technologických zařízení
 • Opravy turbogenerátorů v teplárně T700
 • Diagnostika
 • Zkoušky
 • Vyhotovení projektové dokumentace

V rámci odstávek jsme provedli i další plánované práce, při odstávce 2011 to byly např.:

 • Oprava zapouzdřeného vypínače 110 kV HB7 SIEMENS v rozvodně vvn
 • Demontáž vadného pólu vypínače, montáž nového pólu vypínače, oprava demontované části

Uvedené činnosti realizujeme na provozech jednotky energetických služeb (JES, bývalý závod Energetika), konkrétně:

 • Provozy teplárny T700
 • Pozvodny nn, vn, vvn
 • Trafostanice