Skip to main content

Technologické odstávky

Mechanické práce

1. Kompletní technologické odstávky

Realizované činnosti:

 • Strojní mechanické práce (demontáže a montáže technologického zařízení, jako jsou armatury, kolony, reaktory, výměníky, nádoby a nádrže, pece, měřící zařízení aj.)
 • Opravy rotačních strojů (kompresory, čerpadla, ventilátory, vývěvy, dmychadla, odstředivky apod.)
 • tepelné, chladové a akustické izolace (potrubí, tanky a nádrže, armatury a jiné aparáty)
 • Povrchové ochrany (nátěry nebo metalizace včetně otrysku)
 • Lešení

Pravidelná účast na realizaci (i přípravě a plánování) strojních a mechanických prací v rámci komplexních technologických ostávek v obou rafinériích akciové společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ:

 • Rafinérie Litvínov 1997, 2001, 2003, 2007, 2011
 • Rafinérie Kralupy nad Vltavou 2004 a 2009

Komplexní technologické odstávky realizujeme také pro tyto zákazníky:

 • Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově (EG od 1999, kontinuita pracovníků již od 1972)
 • Výrobní jednotka Etylbenzen v Litvínově (patří firmě SYNTHOS Kralupy a. s.; pravidelně od 2002)
 • Jednotka BCD (likvidace ekologických zátěží; od 2007) v areálu Spolany Neratovice
 • UNIPETROL RPA, s. r. o. (2011 – výrobní jednotka Benzen)
 • Icopal Vedag CZ s. r. o. (Litvínov, 2010 a 2011)
 • PLP a. s. (Průmyslový lihovar Trmice, 2010)
 • Rafinérie Mažeikiu Nafta v Litvě (2007–2008; patří k polskému koncernu PKN Orlen)

2. Plánované zarážky a neplánované odstávky akciové společnosti Česká rafinérská:

 • Pravidelné kratší plánované zarážky jednotlivých provozů nebo jejich částí
 • Neplánované odstávky (v důsledku havárií nebo poruch)

Uvedené typy odstávek realizujeme pro výrobní jednotky:

 • Jednotlivé úseky destilace
 • Vysokotlaké komory K5, K6, K11 a K12
 • VBU (visbreaker)
 • PSP (Příprava surovin pro Petrochemii)
 • BBU Oxidace asfaltů
 • Tankoviště
 • Vnější nadzemní rozvody

 

Práce elektro

Bilfinger Euromont a.s. 2007 a 2011 realizoval technologické odstávky elektrozařízení firmy UNIPETROL RPA s. r. o. Litvínov (dříve CHEMOPETROL a. s.).

Konkrétní prováděné činnosti:

 • Opravy elektrozařízení (kabelové rozvody, místní rozvodny a rozvaděče, osvětlení, ovládací a silové obvody technologie) v rámci odstávky technologických celků
 • Opravy rozvaděčů a vypínačů v rozvodnách nn, vn a vvn
 • Opravy transformátorů vn, vvn
 • Opravy elektromotorů nn, vn
 • Opravy elektroinstalace technologických zařízení
 • Opravy turbogenerátorů v teplárně T700
 • Diagnostika
 • Zkoušky
 • Vyhotovení projektové dokumentace

V rámci odstávek jsme provedli i další plánované práce, při odstávce 2011 to byly např.:

 • Oprava zapouzdřeného vypínače 110 kV HB7 SIEMENS v rozvodně vvn
 • Demontáž vadného pólu vypínače, montáž nového pólu vypínače, oprava demontované části

Uvedené činnosti realizujeme na provozech jednotky energetických služeb (JES, bývalý závod Energetika), konkrétně:

 • Provozy teplárny T700
 • Pozvodny nn, vn, vvn
 • Trafostanice