Skip to main content

Projekční činnost

Pro realizaci investičních projektů či údržby stejně jako pro vývoj nových výrobků či zařízení zhotovujeme projektovou dokumentaci, navrhujeme technologická řešení a optimalizujeme stávající projektovou dokumentaci v rámci dokumentace výrobní.

PROJEKCE STROJNÍ

 • Projektování v programech CAx
       - Plant design suite
       - Inventor Professional
 • Návrh a vývoj strojů, zařízení na základě požadavků zákazníka
 • Návrh a kontrola ocelových konstrukcí
 • Zhotovení 3D modelů a výrobní dokumentace
 • Překreslení dokumentace do digitální podoby
 • Zhotovení realizační projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení
 • Simulace
 • Vizualizace

PROJEKCE ELEKTRO

 • Projektování v programu AutoCAD ecscad
 • Zhotovení realizační projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení
 • Návrhy elektroinstalace, rozvaděčů
 • Návrhy umělého osvětlení vnitřních a vnějších pracovních prostorů, komunikací
 • Překreslení a opravy projektové dokumentace

PROJEKCE STAVEBNÍ

 • Projektování v programech CAD
 • Zhotovení výrobní dokumentace
 • Překreslení dokumentace do digitální podoby
 • Zhotovení realizační projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení
 • Dokumentace pro program Nová Zelená úsporám 2013
 • Zpracování PENB

Tuto činnost provádí divize: Oddělení realizace projektů.