Skip to main content

Elektromontáže

Bilfinger Euromont a.s. má kvalifikované pracovníky pro průmyslové instalace a výstavbu investičních celků v oboru elektro a dlouhodobě spolupracuje s výrobci elektrických zařízení ABB, SIEMENS, EATON ELECTRIC, SCHNEIDER ELECTRIC, AREVA T&D SA, ORMAZABAL a dalšími, výrobci kabelových souborů TYCO Electronics (RAYCHEM), CELLPACK, PIRELLI, 3M a jinými.

Komplexně připravujeme, zajišťujeme a realizujeme energetická díla nebo jejich ucelené části.

Obvykle přitom provádíme následující činnosti:

 • Kompletní elektromontáže nn, vn i vvn v třídách objektů A, B a C
 • Výstavba a generální opravy energetických a rozvodných zařízení
 • Montáže a opravy průmyslových rozvodů nn, vn a vvn (vč. retrofitu rozvodných polí a trafostanic a provádění zkoušek zvýšeným napětím)
 • Montáže systémů elektrického doprovodného ohřevu (GENERI, RAYCHEM HTS, THERMON, BARTEC)
 • Montáže a opravy osvětlení, hromosvodů a zemnících sítí
 • Protipožární utěsňování kabelových prostupů (systém HILTI)
 • Servis VN, opravy rozvaděčů a vypínačů VN, jejich bezdemontážní diagnostika a revize
 • Řídicí systémy a elektronické ochrany VN rozvoden
 • Vyvedení elektrického výkonu z energetických výrobních bloků do sítě

V nedávné minulosti jsme realizovali investiční akce či průmyslové instalace v oboru elektro např. pro tyto zákazníky:

 • Nemak Czech Republic, s. r. o. (výstavba závodu na výrobu hlav motorů)
 • ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. (retrofit 6 kV rozvaděčů, výměna elektrických zařízení v provozech s prostředím nebezpečí výbuchu)
 • UNIPETROL RPA, s. r. o. (rekonstrukce el. otápění etylénové jednotky a VN rozvoden)
 • AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group (výstavba závodu na výrobu plochého skla)
 • ČEZ Distribuce, a. s. (unifikace a rekonstrukce VN rozvoden)
 • Ministerstvo obrany ČR (rekonstrukce vojenských lázní Praha-Juliska)
 • ÚOCHB AV ČR (rekonstrukce budovy ústavu a výstavba nové)

Tuto činnost provádí divize: Elektromontáže.