Skip to main content

Příprava a realizace projektů

Při realizaci rozsáhlých nebo komplexních či multidisciplinárních investičních projektů provádíme inženýrské aktivity. Obvykle jde o následující činnosti:

 • Zajištění projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání a realizaci stavby
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Návrh dodavatelského systému
 • Plán organizace výstavby
 • Nákup materiálu a technologických zařízení
 • Vedení stavby
 • Koordinace dodávek a montáží technologických zařízení staveb
 • Funkce technického dozoru při realizaci stavby
 • Provedení zkoušek
 • Uvádění technologických celků do zkušebního provozu (vč. garanční zkoušky) a do trvalého provozu
 • Zpracování průvodně technické dokumentace (dokumentace prokazující jakost díla)
 • Modernizace výrobních jednotek v průběhu jejich technologických odstávek

V minulosti jsme takto realizovali např. tyto investiční dodávky „na klíč”:

 • ČEZ, a. s. - Optimalizace výroby elektřiny v Teplárně Dvůr Králové nad Labem. Multifunkční zakázka (kompletní projektová dokumentace, dodávka nové parní turbíny, práce strojní a elektro, M+R, úpravy ŘS)
 • Lidl Holding s. r. o. - Výstavba centrálního skladu. Výroba a montáž 140 t ocelových konstrukcí vč. povrchové ochrany zinkováním. Dodávka a montáž skládaného obvodového pláště - 6 900 m2. Dodávka a montáž prosvětlovacího pláště objektu vč. zastínění (el. ovládané žaluzie)
 • Nemak Czech Republic s. r. o. - Dostavba technické budovy. Kompletní stavební práce vč. opláštění, střechy, světlíků a výplní otvorů, dodávka technologie
 • Pražská teplárenská a. s. - Obnova elektronapájecích čerpadel v Teplárně Malešice. Multifunkční zakázka (úprava stávajících elektronapájecích čerpadel, dodávka, montáž a zprovoznění nových, výstavba nové rozvodny, úpravy potrubních rozvodů, elektro a M+R)
 • Dalkia Česká republika, a. s. - Propojení 2 linek odsíření potrubím 4500 x 3500 mm vč. instalace 4 ks uzavíracích klapek a potrubí těsnícího vzduchu s ventilátorem, instalace obslužných plošin, montáže elektro, nátěry, izolace. Celková hmotnost namontovaných dílů cca 70 tun.
 • PLP, a. s. - Kondenzace a dezodorizace brýdových par. Úpravy technologie a instalace nových zařízení (kondenzátory aj.), instalace a opravy rotačních strojů, akustické i tepelné izolace (kolon, zásobníků, potrubí DN 25-600), montáže elektro, M+R, úpravy ŘS, lešení
 • Auto Grál s. r. o. - Výstavba autosalónu BMW  v Ústí nad Labem. Kompletní výstavba nového autosalónu vč. kolaudace
 • Glaverbel Czech a. s. (dnes AGC Flat Glass Czech,  a. s.) - Přeložky inženýrských sítí Energocentra. Nové kabelové trasy 35kV vč. vybudování nové hlavní rozvodny. Výstavba nových potrubních rozvodů kyslíku, vodíku, dusíku a stlačeného vzduchu. Práce provedeny bez odstavení výroby skla
 • UNIPETROL RPA, s. r. o. - Rekonstrukce a modernizace zařízení vodáren.Dodávka a instalace elektricky ovládaných armatur DN 250 až DN 1200
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. - Výstavba pavilonu onkologie „na klíč“ (včetně elektroprací, zdravotechniky a vybavení)
 • Město Jablonec nad Nisou - Regenerace bývalé požární stanice. Vybudování prostor pro městskou policii  (vč. modernizace kamerového systému) a pro krizové centrum města Jablonec
 • ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. - dnes UNIPETROL RPA s. r. o.:
 1. Čistá paliva 2005 - Instalace 174 t potrubí, 186 t reaktoru, vzduchových chladičů BRONSWERCK, výstavba kompresorovny a usazení kompresorů; lešení, povrchová ochrana, izolace
 2. Zarážkové práce na Clausových jednotkách. Kompletní údržbářské práce při celkové odstávce rafinérie
 3. Zaolejované vody - potrubí sklolaminátu GRE  Dodávka a montáž potrubních rozvodů DN 50 - DN 200 v rozsahu 6 200 m 
 4. Výměna hořáků na pecích NRL za Low NOx a rekonstrukce spalovacích systémů  Multifunkční zakázka vč. výroby a instalace spalinových klapek pecí DN 1250 - DN 3450
 5. Realizace investičních projektů před, v průběhu i po odstávce 2016:

- Obnova degasifikace (otápění potrubí systémem AMETEK)
- Zvýšení spolehlivosti jednotky SRU (výrobny síry)
- Napojení tanku D16 na mixovací jednotku
- Změna materiálu horkých větví v NRL (výměna potrubí DN 100-400)
- Nástřik prací vody do chladičů (vč. instalace koalesceru)
- Rekonstrukce regulační stanice vodíku