Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili webovou stránku společnosti Bilfinger Euromont. Bilfinger bere vaše právo na soukromí velice vážně. Níže uvádíme základní informace o datech, které jsou naší stránkou www.euromont.cz

Logy webového serveru

Naše webové stránky samozřejmě můžete navštívit, aniž byste nám museli sdělovat vaše osobní údaje.

Nicméně jsou zpracovávány informace, které jsou z technického hlediska nezbytné pro umožnění přístupu na webové stránky. Náš server automaticky zpracovává informace:

·         Části vašich IP adres

·         Čas a datum navštívení stránek

·         Podstránky, které jste v rámci webu www.euromont.cz navštívili

·         Stránky v rámci webu www.euromont.cz, které jste navštívili zpětně

·         Typ webového prohlížeče (např. Internet Explorer)

·         Operační systém, který používáte (např. Windows 10)

·         Doménové jméno a adresu vašeho poskytovatele internetu (např. UPC, O2)

Prevence a/nebo monitorování souborů cookies

Způsob, jakým lze nastavit blokování, zobrazování a odebírání souborů cookies uložených na vašem počítači záleží na webovém prohlížeči, který používáte. V případě potíží doporučujeme kontaktovat výrobce prohlížeče.

Shromažďování, zpracovávání a předávání osobních údajů

Vaše údaje (kromě výše uvedených v kontextu webového serveru) můžeme shromažďovat např. v rámci vašich dotazů, či při objednání informačních materiálů, pouze pokud nám k tomu udělíte váš souhlas. Tyto údaje jsou výhradně zpracovávány a/nebo používány pro vyřízení takových požadavků. Za účelem vyřízení vašich požadavků mohou být údaje předávány i dalším společnostem v rámci skupiny Bilfinger a v případě nutnosti také poskytovateli internetu. Vaše osobní údaje nebudou zasílány žádným třetím stranám.

V rámci webu www.euromont.cz probíhá zpracovávání vašich údajů v České Republice.

V rámci webu www.bilfinger.com probíhá zpracovávání vašich údajů ve státě Evropské Unie nebo Evropském hospodářském prostoru.

Bezpečnost

Prosím, berte na vědomí, že komunikace s naším webem probíhá nezabezpečeně prostřednictvím internetu, a že přenos těchto informací může být zachycen.http://www.euromont.cz/

Vaše práva

V rámci GDPR máte tato práva:

·         právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)

·         právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

·         právo na opravu

·         právo na výmaz – („právo být zapomenut”)

·         právo na omezení zpracování

·         právo na přenositelnost údajů

·         právo vznést námitku

·         právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

Status: Květen 2018

 

Upozorňujeme, že v případě legislativních změn může dojít k úpravě této deklarace. Ujistěte se prosím, že informace, které k ochraně osobních údajů máte, jsou aktuální.