Skip to main content

Výroční zpráva

Vážení akcionáři, spolupracovníci a obchodní přátelé,

vzhledem k tomu, že čtete tyto řádky, asi máte o naši společnost zájem a to mě těší. Jako každý rok mohu psát,  že minulých 12 měsíců bylo náročných, nicméně úspěšných, a je to pravda. V každém případě to byl rok ve znamení auditů všeho druhu a také jsme se po 22 letech dožili přejmenování firmy. Hlavním úkolem vedle naplnění ekonomických cílů bylo zdokonalit náš systém dodržování pravidel a etiky (compliance). Toto bylo i předmětem monitoringu provedeného nezávislým švýcarským právním expertem z pověření Bilfinger SE. Na valné hromadě 13. 12. 2017 se rozhodlo o změně názvu naší akciové společnosti. Euromont byl v rámci dlouholeté tradice zachován a spolu s ním se do názvu promítlo jméno našeho jediného akcionáře; výsledkem je Bilfinger Euromont a.s. V roce 2017 jsme dosáhli tržeb 790 mil. Kč, což je o 5 % více, než byl plán. V našem „zákaznickém koláči“ se projevilo začlenění společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. do UNIPETROL RPA, s.r.o. formou odštěpného závodu a to nárůstem podílu tržeb u toho klienta na 55 %. Přestože trvale pracujeme na diverzifikaci našich trhů, ostatní zákazníci nepřesahují jednotlivě 6 % podílu na našich výkonech. Plány na rok 2018 jsou sice ambiciózní co do výše tržeb, ale realistické v oblasti ziskovosti. Nárůst požadovaných výkonů o pět procent je dán zarážkou v Kralupech. Naopak pokles plánované ziskovosti odpovídá trendům na trhu práce. Přeji nám i zákazníkům, abychom vše zvládli a také pevné zdraví.

Ing. Petr Klíma - předseda představenstva a generální ředitel Bilfinger Euromont a.s.