Skip to main content

Certifikáty

Vývoj společnosti provází trvalá snaha o zkvalitnění výsledků činnosti, které by umožnily zařazení společnosti mezi podniky s nejvyšší konkurenční schopností. Jako prostředek k dosažení tohoto cíle byl zaveden:

• Systém řízení kvality

Certifikován v roce 1999 podle normy DIN EN ISO 9002:1994. Systém byl následně pravidelně recertifikován dle aktuálních norem řízení kvality. V současné době je systém certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2016. Zde

• Systém environmentálního managementu

Certifikován v roce 2001 podle normy ČSN EN ISO 14001:1997. Systém byl následně pravidelně dle aktuálních norem recertifikován. V současné době je systém certifikován dle ČSN EN ISO 14001:2016. Zde

• Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Od roku 2002 do roku 2011 byla společnost držitelem Osvědčení dle programu Bezpečný podnik udělovaného Státním úřadem inspekce práce. V roce 2011 byl ve společnosti v souladu s požadavky ČSN OHSAS 18001:2008 vytvořen, dokumentován a implementován systém managementu BOZP. Tento systém byl následně úspěšně certifikován. Zde

Systém řízení výroby podle EN 1090-1:2009

V roce 2012 byl ve společnosti v souladu s požadavky EN 1090-1:2009 vytvořen, dokumentován a implementován systém řízení výroby ocelových konstrukcí. Tento systém byl následně úspěšně certifikován. Zde

Výroba, montáž, opravy tlakových zařízení, kovových průmyslových potrubí a ocelových konstrukcí podle ČSN EN ISO 3834-2:2006

Ke stažení zde