Skip to main content

Obchod a veřejné zakázky v Bilfinger SE

Naše firma upřednostňuje obchodování v oblastech služeb od dodavatelů, subdodavatelů a veřejných zakázek v souladu s pravidly společnosti Bilfinger SE. Veškeré obchodní aktivity jsou prováděny s dodržováním předpisů, kalkulací, projektovým řízením, řízením udržitelnosti atd. Při výběru dodavatelů se zaměřujeme na kritéria, jako je kvalita, dodržení termínů, bezrizikovost, udržitelnost, shoda (Compliance) a efektivita nákladů. 

,,Přemýšlení, plánování a jednání založené na hodnotách..."

Tisk